Relacje inwestorskie

Władze Spółki

Zarząd P.A. NOVA SA

Tomasz Janik
Prezes Zarządu
Tomasz Janik jest związany z firmą P.A. NOVA SA od kwietnia 2017 r. …
Ewa Bobkowska
Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju
Ewa Bobkowska jest założycielem spółki PA NOVA SA. Przez ponad 30 lat kierowała firmą wytyczając nowe kierunki rozwoju..
dr Stanisław Lessaer
Wiceprezes Zarządu ds. Projektowania
Dr Stanisław Lessaer jest założycielem spółki PA NOVA SA. W firmie odpowiedzialny jest za dział projektowy …
Przemysław Żur
Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji inwestycji
Przemysław Żur pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu firmy od roku 2005. Odpowiada za pracę działu budowlanego w firmie …

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej
dr hab. nauk prawnych, od 2011 roku profesor Uniwersytetu Opolskiego, od 2003 roku czynny radca prawny …
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość …
Sekretarz Rady Nadzorczej
Agnieszka Bobkowska posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończyła filologię rosyjską z językiem angielskim …
Członek Rady Nadzorczej
Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w bieżącym zarządzaniu dużą instytucją finansową i sukcesami …
Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Jurek-Lessaer jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Prowadzi własne biuro architektoniczne ...

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.