Relacje inwestorskie

Dokumenty Spółki

Schemat Grupy Kapitałowej

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

Statut Spółki

Regulamin Zarządu

Regulamin Rady Nadzorczej

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa.

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

36 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.