Relacje inwestorskie

Kalendarz

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2022 roku:

14.04.2022 r.
1. Raport roczny jednostkowy za 2021 rok
2. Raport roczny skonsolidowany za 2021 rok:
19.05.2022 r.
RAPORT KWARTALNY
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku:
08.09.2022 r.
RAPORT PÓŁROCZNY
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku:
17.11.2022 r.
RAPORT KWARTALNY
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku:

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.