Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenie

Na tej stronie znajdą Państwo informacje na temat terminów i miejsca walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki.

27.02.2022

Raport - uchwały podjęte przez ZWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez ZWZA
Raport - powołanie osób nadzorujących
CV członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

15.05.2024 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekty uchwał ZWZA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok
Uchwała RN w sprawie wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2023
Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za rok obrotowy 2023
Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023

14.06.2023 r.

Raport - uchwały podjęte przez ZWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez ZWZA
Raport o wypłacie dywidendy
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

17.05.2023

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekt uchwały ZWZA
Sprawozdanie o wynagrodzeniach

24.11.2022 r.

Raport - uchwały podjęte przez NWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez NWZA
Wybór członka Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

18.11.2022 r.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej
CV - Piotr Zamora

28.10.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekt uchwały NWZA

21.06.2022 r.

Uchwały podjęte przez ZWZA
Uchwały podjęte przez ZWZA - załącznik
Uchwała ZWZA o wypłacie dywidendy

26.05.2022 r.

Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021
Uchwała RN w sprawie wniosku Zarządu Spółki i wyrażenia opinii dotyczącej przeznaczenia wypracowanego zysku netto za rok obrotowy 2021
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2021 rok
uchwały RN w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021

25.05.2022 r.

Raport bieżący - ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał
Zaktualizowana polityka wynagrodzeń
Uchwała RN w sprawie złożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki i Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku
Ocena sprawozdań finansowych za 2021 rok
uchwała RN w sprawie rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

15.06.2021 r.

Raport - uchwały podjęte przez ZWZA
Załącznik - uchwały podjęte przez ZWZA
Raport - powołanie osób nadzorujących
CV członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

36 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.

Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności