Relacje inwestorskie

Informacje Finansowe

Dane finansowe (w tys. PLN)
rok 2016
rok 2017
rok 2018
rok 2019
rok 2020
Przychody netto
182 938
248 027
183 536
284 036
161 677
Zysk z działalności operacyjnej
47 096
56 247
34 911
46 033
32 106
Zysk brutto
33 457
25 729
22 286
48 285
19 820
Zysk netto
26 825
20 049
17 654
36 852
36 852
Aktywa razem
816 800
840 501
913 648
899 269
828 026
Aktywa bieżące
93 879
86 715
205 943
156 443
125 029
Zobowiązania i rezerwy
499 880
494 507
707 705
505 259
433 260
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda
0,75
0,75

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.