Relacje inwestorskie

Raporty bieżące i okresowe

Raporty bieżące

Uważamy, że pełna transparentność to fundament wzorowych relacji z Inwestorem i Akcjonariuszami, dlatego zapewniamy stały dostęp do pełnych informacji o naszej spółce.

Raporty okresowe

Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące spółki akcyjnej P.A. NOVA i grupy kapitałowej.

Raporty kwartalne

Raporty półroczne

Raporty roczne

Zapraszamy do współpracy
z gwarancją odpowiedzialnego partnerstwa

RAPORTY I DANE FINANSOWE

Tomasz Janik
Prezes Zarządu

RELACJE Z INWESTORAMI
GIEŁDOWYMI

Beata Dworaczek-Straż
Kierownik Działu
Administracyjno-Prawnego

35 lat odpowiedzialnego
partnerstwa

Co nas wyróżnia?

Budujemy zaufanie
na mocnych fundamentach

Mamy pełną świadomość, że kultura organizacji współdecyduje o realizacji planów i celów biznesowych. Właśnie dlatego indywidualne potrzeby wyznaczają kierunek rozwoju naszej firmy, która opiera się o odpowiedzialność i pełne zaangażowanie na każdym etapie współpracy.