Relacje inwestorskie

Raport półroczny skonsolidowany 1/2022 z dnia 08.09.2022 r.

Raport półroczny skonsolidowany za 1 półrocze 2022 r.