Relacje inwestorskie

Raport półroczny skonsolidowany 1/2023 z dn. 07.09.2023 r.

Raport półroczny 2023