ZAWARCIE UMÓW KREDYTOWYCH

Zarząd P.A. NOVA SA („Emitent”) informuje, że w dniu 30.10.2018 r. do siedziby spółki zależnej Emitenta – P.A. NOVA Invest Wilkowice 2 Sp. z o.o. wpłynęły podpisane egzemplarze umów kredytowych zawartych pomiędzy Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie jako Bankiem a P.A. NOVA Invest Wilkowice 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem, tj.:

  1. umowa o kredyt inwestycyjny w wysokości 4.350.000,00 EUR z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie Inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości zabudowanej halą przemysłową w WIlkowicach („Inwestycja”);
  2. umowa o kredyt obrotowy w wysokości 7.107.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie naliczonego podatku VAT związanego z Inwestycją.

Klient zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia:

– w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej – do dnia 31.08.2025 r.

– w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 2) powyżej – do dnia 31.03.2019 r.

W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia:

  1. hipotekę umowną do kwoty 10.000.000,00 EUR na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
  2. przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
  3. przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu;
  4. podporządkowanie wszelkich pożyczek udzielonych Klientowi;
  5. zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na wszystkich udziałach Klienta;
  6. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 6.525.000,00 EUR złożone przez Emitenta jako Poręczyciela;
  7. oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 10.660.500,00 PLN złożone przez Emitenta jako Poręczyciela.

Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Raport bieżący nr 31 z dnia 30.10.2018
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności