Zawarcie umów kredytowych

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 02.07.2018 r. do siedziby spółki zależnej Emitenta – P.A. NOVA Invest Zaczernie Sp. z o.o. wpłynęły podpisane egzemplarze umów kredytowych zawartych pomiędzy Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako Bankiem a P.A. NOVA Invest Zaczernie Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach jako Klientem, tj.:
1) umowa o kredyt inwestycyjny w wysokości 1.090.000,00 EUR z przeznaczeniem na
finansowanie i refinansowanie Inwestycji polegającej na zakupie nieruchomości zabudowanej
halą przemysłowo-magazynową w Zaczerniu („Inwestycja”);
2) umowa o kredyt obrotowy w wysokości 1.495.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i
refinansowanie naliczonego podatku VAT związanego z Inwestycją.
Emitent zobowiązany jest dokonać spłaty całości zadłużenia:
– w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 1) powyżej – do dnia 29.06.2023 r.
– w przypadku umowy, o której mowa w pkt. 2) powyżej – do dnia 31.10.2018 r.
W celu zabezpieczenia spłaty kredytu Klient zobowiązuje się ustanowić następujące zabezpieczenia:
1) hipotekę umowną do kwoty 9.457.500,00 zł na nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
2) przelew wierzytelności na rzecz Banku z tytułu umowy ubezpieczenia budynków na
nieruchomości będącej przedmiotem Inwestycji;
3) przelew wierzytelności z tytułu umowy najmu;
4) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 1.635.000,00 EUR złożone przez Emitenta
jako Poręczyciela;
5) oświadczenie o poddaniu się egzekucji do kwoty 2.242.050,00 PLN złożone przez Emitenta
jako Poręczyciela.

Raport bieżący nr 24 z dnia 02.07.2018
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności