Spółka Akcyjna P.A. NOVA

Przemysław Żur

Wiceprezes Zarządu ds. Realizacji inwestycji

Przemysław Żur pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu firmy od roku 2005. Odpowiada za pracę działu budowlanego w firmie.

Przemysław Żur posiada wykształcenie wyższe techniczne, posiada uprawnienia budowlano-wykonawcze.