Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA SA

Zarząd P.A. NOVA SA zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 18 czerwca 2019 r. o godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie spółki w Gliwicach przy ul. Górnych Wałów 42.

Porządek obrad
Projekty uchwał