ZAWIADOMIENIE O NABYCIU OBLIGACJI EMITENTA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU

Zarząd spółki P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2018 r. otrzymał od osoby pełniącej obowiązki zarządcze tj. Wiceprezesa Zarządu Emitenta Pana Tomasza Janika zawiadomienie dotyczące nabycia obligacji wyemitowanych przez Spółkę w liczbie 587 szt.

Raport bieżący nr 10/2018 z dnia 24.04.2018r.