Zawarcie aneksu do umowy z IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o.

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 15.10.2018 r. do siedziby Spółki wpłynął podpisany egzemplarz aneksu do umowy pomiędzy IKEA PROPERTY POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Jankach jako Zamawiającym a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą.

Na podstawie zawartego aneksu podwyższeniu uległo wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy o kwotę 2.503.655,56 PLN do kwoty w wysokości 18.785.068,56 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt osiem 56/100 złotych).

Pozostałe postanowienia Umowy nie uległy zmianie.

Raport bieżący nr 30 z dnia 15.10.2018
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności