ZAWARCIE ANEKSU DO UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Z DR. SCHUMACHER GMBH

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 11.05.2018 r. podpisał aneks do umowy o roboty budowlane pomiędzy Dr. Schumacher GmbH z siedzibą w Malsfeld-Beiseförth (Niemcy) jako Inwestorem a P.A. NOVA S.A. z siedzibą w Gliwicach jako Wykonawcą. O zawarciu przedmiotowej umowy Emitent informował raportem bieżącym nr
24/2016 z dn. 14.12.2016 r.
W związku z zawarciem niniejszego aneksu zmianie uległ termin zakończenia całości prac oraz wysokość wynagrodzenia umownego netto.
Zgodnie z zawartym aneksem zakończenie całości prac wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ma nastąpić do dnia 22.04.2019 r.
Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu Umowy na podstawie zawartego aneksu uległo podwyższeniu o kwotę 2.773.174,00 EUR do kwoty w wysokości 11.815.642,00 EUR (słownie: jedenaście milionów osiemset piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści dwa 00/100 euro).
Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Raport bieżący nr 12/2018 z dn. 11.05.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności