UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 04.04.2018 r. podjął uchwałę o emisji niezabezpieczonych obligacji serii A („Obligacje”) na następujących warunkach:

1. Obligacje będą obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, nieposiadającymi formy dokumentu.

2. Oferta Obligacji obejmować będzie nie więcej niż 200.000 Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów) złotych. Cena emisyjna Obligacji serii A będzie równa 100,00 (sto) złotych.

3. Wykup Obligacji serii A nastąpi w dniu 23 kwietnia 2020 r. 

4. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) w formie oferty prywatnej. 

5. Celem emisji jest przeznaczenie środków na bieżącą działalność grupy Emitenta, w szczególności na finansowanie zakupu gruntów pod projekty deweloperskie. 

6. Obligacje serii A mogą zostać wprowadzone do obrotu na ASO BondSpot i/lub ASO GPW. Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu dematerializacji i rejestracji Obligacji serii A do w/w systemu obrotu. 

Raport bieżący nr 6/2018 z dnia 04.04.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności