TERMINY PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH W 2018 ROKU

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku: 
I. Raporty roczne: 
Raport roczny jednostkowy za 2017 rok: 22.03.2018 r. 
Raport roczny skonsolidowany za 2017 rok: 22.03.2018 r. 

II. Raport półroczny: 
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku: 13.09.2018 r. 

III. Raporty kwartalne: 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 17.05.2018 r. 
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 15.11.2018 r. 

Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (”Rozporządzenie”), Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Skonsolidowane raporty kwartalne zawierać będą kwartalne informacje finansowe, a skonsolidowany raport półroczny zawierać będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe. 
Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2018 roku zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia.

Raport bieżący nr 1/2018 z dn. 19.01.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności