Rezygnacja Prezesa Zarządu Emitenta

Zarząd P.A. NOVA SA (,Emitent”) informuje, iż w dniu 28 września 2018 roku Pan Piotr Korek złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu P.A. NOVA SA ze skutkiem na dzień 30.09.2018 roku.

Raport bieżący nr 29 z dnia 28.09.2018