REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

29 maja br. Grzegorz Bobkowski zrezygnował z funkcji członka Rady Nadzorczej. Przyczyną rezygnacji są względy osobiste.

Raport bieżący nr 16/2018 z dn. 30.05.2018 r.