PODPISANIE Z KUKE S.A. POROZUMIENIA W SPRAWIE SPŁATY ZADŁUŻENIA

W imieniu Zarządu P.A. NOVA S.A. („Emitent”) informujemy, że do siedziby Emitenta wpłynęło podpisane porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia, zawarte pomiędzy Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z siedzibą w Warszawie jako Wierzycielem („KUKE S.A.”) a Emitentem jako Dłużnikiem. 
Porozumienie, o którym mowa powyżej, zostało zawarte w związku z wypłatą przez KUKE S.A. na rzecz PKP S.A. kwoty w wysokości 3.885.500,00 zł z gwarancji dobrego wykonania umowy nr RW/GW/41/285/4004/2016 z dnia 12.08.2016 r. oraz wezwania Emitenta do zapłaty w/w kwoty na rachunek KUKE S.A.. Informacja na ten temat została opublikowana raportem bieżącym nr 5/2018 z dnia 26.02.2018 r. 
Na podstawie w/w porozumienia Emitent zobowiązał się do spłaty kwoty 3.885.500,00 zł w ośmiu ratach w terminie do 28.12.2018 r. 
Jako zabezpieczenie spłaty zadłużenia Emitent zobowiązał się do złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego

Raport bieżący nr 7/2018 z dnia 13.04.2018 r.
Dla zapewnienia najwyższej jakości usług nasza strona korzysta z plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony, bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z naszą Polityką Prywatności