UCHWAŁY ZWZ Z DNIA 20.06.2018

Zarząd P.A. Nova SA w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r.

Raport bieżący nr 20/2018 z dnia 20.06.2018
Uchwały ZWZ z dnia 20.06.2018