Relacje inwestorskie

Raport roczny jednostkowy za 2020 rok z dnia 22.04.2021 r. (dokumenty nieoficjalne)

Raport roczny skonsolidowany za 2020 rok