Relacje inwestorskie

Raport półroczny skonsolidowany nr 1/2019 z dnia 12.09.2019 r.

Raport półroczny skonsolidowany 1/2019