Relacje inwestorskie

RAPORT NR 3/2020 Z DNIA 13.01.2020

Zawieszenie obrotu obligacjami serii A w związku z zamiarem ich przedterminowego wykupu