Relacje inwestorskie

RAPORT NR 25/2020 Z DNIA 25.06.2020

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P. A. NOVA SA