Relacje inwestorskie

RAPORT NR 22/2020 Z DNIA 10.06.2020

Korekta skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 oraz jednostkowego raportu rocznego za rok 2019
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej P.A. NOVA za rok 2019