Relacje inwestorskie

RAPORT NR 17/2020 Z DNIA 22.05.2020

Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką zależną
Aneks nr 1 do Planu Połączenia