Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 9/2023

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia z spółką zależną P.A. NOVA Inwestycje Sp. z o.o.
Załącznik - plan połączenia z P.A. NOVA Inwestycje Sp. z o.o.