Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 36/2019 Z DNIA 23.12.2019

Zawiadomienie o wcześniejszym całościowym wykupie niezabezpieczonych Obligacji serii A na żądanie Emitenta