Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 35/2021 Z DNIA 29.12.2021 R.

Załącznik - treść zawiadomienia
Zawiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR