Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 32 Z DNIA 06.11.2018

Zawarcie aneksu do umowy – zwiększenie wartości kontraktu