Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 30 Z DNIA 15.10.2018

Zawarcie aneksu do umowy - zwiększenie wartości kontraktu