Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 29/2023 z dn. 27.10.2023 r.

Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do umowy kredytowej