Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 28/2021 Z DNIA 13.08.2021 R.

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką P.A. NOVA Invest Kłodzko Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy