Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 27/2022 z dnia 24.11.2022 r.

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA