Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 26/2021 Z DNIA 03.08.2021 R.

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o roboty budowlane