Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 25/2023 z dnia 28.07.2023 r.

Postanowienie o połączeniu Emitenta z P.A. NOVA Inwestycje