Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 25/2021 Z DNIA 02.08.2021 R.

Rejestracja połączenia Emitenta ze spółką zależna Galeria Zamoyska Sp. z o.o. przez sąd rejestrowy