Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 23/2023 z dn. 05.07.2023 r.

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną