Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 23/2021 Z DNIA 16.06.2021 R.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA