Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 23/2017 Z DN. 29.06.2017 R.

Zawarcie umowy kredytowej i aneksu do umowy kredytowej