Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 21 Z DN. 22.06.2018

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu P.A. Nova SA