Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 21/2019 Z DNIA 10.07.2019

Zawarcie aneksu do umowu o roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i modernizacja zakładu Dr. Schumacher GmbH w Malsfeld- Beiseforth