Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 20/2022 z dnia 28.10.2022 r.

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Projekt uchwały NWZA