Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 2/2023

Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki