Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2021 Z DNIA 14.06.2021 R.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta - raport
CV - Grzegorz Chłopek
Oświadczenie kandydata