Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 17/2023 z dn. 17.05.2023 r.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.A. NOVA S.A.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach
Projekt uchwały ZWZA