Relacje inwestorskie

Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 05.10.2022 r.

Rejestracja zmian Statutu
Wykaz zmian - załącznik nr 1
Tekst jednolity Statutu - załącznik nr 2