Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2021 Z DNIA 14.06.2021 R.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Emitenta - raport
CV - Paweł Ruka