Relacje inwestorskie

RAPORT BIEŻĄCY NR 16 Z DN. 30.05.2018

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta